OpenHAB voor je Intranet of Things (Dutch)

Inleiding

OpenHAB logo

OpenHAB logo

Als je nog nooit gehoord hebt van OpenHAB dan adviseer ik je eerst het artikel ‘Het smarthome komt naar je thuis’ van Jasper Bakker’ te lezen.
Ik ga in dit artikel dieper in op de concepten en techniek achter OpenHAB en probeer je met een paar voorbeelden te inspireren om je huis (en je leven) verder te verrijken met behulp van dit geweldige opensource project dat al een aantal awards op zijn naam heeft staan.

OpenHAB: de feiten

 • OpenHAB staat voor Open Home Automation Bus en daarin draait het om de integratie van allerlei soorten devices
 • Het project is in 2010 gestart door de Duitser Kai Kreuzer. Zijn filosofie: Huisautomatisering is om te zorgen voor comfort, veiligheid en energiebesparing: maak je huis slim, gebruik makend van de diverse apparaten die je al in huis hebt.
 • De OpenHAB server draait op Mac, Windows en Linux OS en kan qua hardware specificaties al af met een Raspberry Pi
 • OpenHAB moet je configureren, en daarvoor is de OpenHAB Designer beschikbaar (Mac, Windows en Linux desktop)
 • OpenHAB heeft een heel actieve community van developers, supporters en gebruikers

It’s all about the Items and Rules

Om OpenHAB effectief te kunnen inzetten voor het automatiseren van je devices is het belangrijk om de concepten van OpenHAB te begrijpen en hoe ze om te zetten zijn in de configuratiebestanden die OpenHAB nohttp://www.openhab.org/getting-starteddig heeft om je huis slimmer te maken. In figuur 2 worden deze concepten aan elkaar gerelateerd.

Samenhang tussen Items, Rules, Devices en Sitemaps

De inhoud van de gekleurde blokjes in het plaatje wordt zo dadelijk verder toegelicht, maar in het kort komt het neer op het volgende: Items staan centraal in OpenHAB en kunnen gekoppeld worden aan Devices middels Bindings. Met Rules kan vervolgens gereageerd worden op veranderingen die optreden in de Items. Voor de bediening van Items en het weergeven van de toestand van Items kunnen gebruikersinterfaces gedefinieerd worden met Sitemaps. Deze Sitemaps kun je dan bijvoorbeeld gebruiken op een smartphone (Android of Apple), een browser of zelfs een Pebble horloge.

Items zijn de kleinste ‘Things’ die betekenis voor jou hebben en waarvan je de toestand wilt bijhouden. Hierbij kun je denken aan de temperatuur van een sensor of de kleur van een ledlamp. Binnen OpenHAB zijn er verschillende type Items (tabel Item types), waarvan de naam vaak al aangeeft waar ze voor bedoeld zijn: Switch, Contact, Number, String, DateTime, Dimmer en Color. Een item kent ‘Status updates’ en zelf kun je ‘Commands’ sturen naar een Item. In figuur 3 zie je dat geïllustreerd voor een Item van het type Dimmer. Deze ‘Commands’ (ON / OFF / x % / INC(rement) en DEC(rease)) en ‘Status updates’ (ON / OFF / x %) kunnen verschillen per Item Type.

Item

Het hart van OpenHAB bestaat uit een event bus. Hierin komen alle wijzigingen en updates op de State van Items binnen en worden ze opgenomen in het Item Registry, een direct opvraagbare lijst van items en statussen (welke eveneens ontsloten wordt via een REST API).

Afhankelijk van het type Item kun je er bepaalde ‘Commands’ op uitvoeren en is het logisch om er bepaalde ‘Status updates’ op terug te krijgen. Dat wordt na het lezen van de tabel (tabel Item types) duidelijk.

ITEM TYPEBESCHRIJVINGSTATUS UPDATESCOMMANDS
ColorRepresenteert een kleur, bijvoorbeeld van een ledlampOn or Off, Percent (% lichtsterkte) of HSB (Hue, Saturation, Brightness)On or Off, Increase or Decrease, Percent, HSB (via color wheel)
ContactGebruik deze voor sensoren die “open” of “closed” zijnOpen or Closedn.v.t.
DatetimeGebruik voor het opslaan van een datum en tijdn.v.t.n.v.t.
DimmerGebruik voor bijvoorbeeld dimbare lampen (één kleur)On or Off, Percent (%)On or Off, Increase or Decrease, Percent
GroupGebruik als lijst waarin Items opgenomen kunnen wordenn.v.t.n.v.t.
NumberGebruik voor numerieke waardenn.v.t.n.v.t.
RollorshutterGebruik voor een rolluikUp or Down, Percent (% dicht)Up or Down, StopMove en Percent
StringGebruik voor tekstuele waardenn.v.t.n.v.t.
SwitchVoor iets dat aan of uit kan staanOn or OffOn or Off
(tabel: Item types)

Rules daarentegen zijn ‘de lijm van OpenHAB’ waarmee je alles aan elkaar kunt knopen en een hogere intelligentie-laag over je Items kunt leggen. Rules werken doordat ze kunnen reageren op zogenaamde triggers. Deze triggers zijn:

 • Een Item(-Event)-based trigger: als het Item een ‘Command’ of ‘Status update’ ontvangt.
 • Een System-based trigger: bij het opstarten of afsluiten van OpenHAB.
 • Een Time-based triggers: op bepaalde tijdstippen volgens een cron-expressie die ook seconden ondersteunt.

Configuratie

Nu duiken we verder in op de configuratie. OpenHAB kent een ‘configurations’ folder waarin onder meer Items, Rules en Sitemaps geconfigureerd kunnen worden. De definitie van deze concepten en de voorbeeld code wordt verder toegelicht (figuur 2).

ITEMS

Items wordt in de configuratie van OpenHAB bekend gemaakt door een textfile eindigend op .items. Een Item-definitie plaats je doorgaans op één regel. In figuur 2 zie je dat een tweetal Items gedefinieerd zijn. Allereerst een ‘Lamp entree’ van het ItemType Switch die via een KNX binding gekoppeld is aan een device. Daarnaast is er de Deurbel van het ItemType ‘Contact’ welke via een ZWave binding gekoppeld is aan een device.

De syntax van een Item is als volgt:

itemtype itemname ["labeltext"] [<iconname>] [(group1, group2, ...)]
[{bindingconfig}]

Een item is minimaal van een bepaald eerder genoemd ItemType (tabel Item types) en kent een technische naam (itemname). Daarnaast wordt het item optioneel nog gerepresenteerd door een bepaalde tekst (“labeltekst”), wordt in een GUI weergegeven met een icoontje (), wordt geplaatst in één of meerdere groepen (group1, group2, …) en wordt last but not least (optioneel) gekoppeld aan een binding ({bindingconfig}).

RULES

Rules wordt in de configuratie van OpenHAB bekend gemaakt door een textfile eindigend op .rules. De vier rules in figuur 2 zorgen voor de volgende functionaliteit:

 • Als iemand op de deurbel drukt moet de lamp aan gaan (Rule “Deurbel? LampEntree aan”).
 • Als de lamp aan gaat moet deze een uur later vanzelf weer uitgaan, ongeacht of deze via de schakelaar op de muur of via een userinterface wordt ingeschakeld. (Rule “Lamp entree? Start time voor uitschakeling”)
 • De lamp moet ’s avonds om 10 uur aan gaan. (Rule “Lamp entree ’s avonds aan’")
 • De lamp moet uitgeschakeld worden als OpenHAB wordt afgesloten. (Rule “OpenHAB uit, dan lamp uit”)

De syntax van Rules zijn gebaseerd op Xbase. Xbase is een ‘statically typed expression language for Java’ die geschreven is in Xtext. Wat dat betekent is dat er een domain specific language speciaal voor OpenHAB rules is en waarbij de OpenHAB Designer (welke gebaseerd is op Eclipse) je voorziet van een parser, linker, typechecker en compiler.

Een rule kent de volgende structuur:

[Imports]

[Variable Declarations]

[Rules]

Onder de ‘Imports’ sectie staan import statements net zoals we die kennen in Java. Dit maakt het mogelijk om types met de eigen naam te benoemen.

De ‘Variables Declarations’ kan gebruikt worden om variabelen te declareren die beschikbaar zijn binnen de context van de .rules file.

De ‘Rules’ sectie bevat een lijst met regels, en elke regel heeft de volgende syntax:

rule "rule naam"
when
  <TRIGGER CONDITION1> or
  <TRIGGER_CONDITION2> or
  <TRIGGER_CONDITION3>
  ...
then
  <EXECUTION_BLOCK>
end

De mogelijke soorten triggers worden toegelicht in tabel Type Rules met een voorbeeld.

SOORT TRIGGERRULEGAAT WANNEER AF?
Item(-Event)-basedwhen Item Sunset_Event received update ONAls het item SunSet_Event van het type Switch een ‘Status update’ “ON” ontvangt
Item(-Event)-basedwhen Item LampWoonkamer received command ONAls het item LampWoonkamer van het type Switch het ‘Command’ “ON” ontvangt
Item(-Event)-basedwhen Item OnPremise_Jeroen changed from OFF to ONAls het item OnPremise_Jeroen van het type Switch een ‘Status update’ “ON” ontvangt, terwijl deze “OFF” was
System-basedwhen System startedBij het opstarten van OpenHAB
System-basedwhen System shuts downBij het afsluiten van OpenHAB
Time-basedwhen Time cron “* * * * * *”Voer elke seconde een actie uit
Time-basedwhen Time cron “0 0/5 * * * ?”Voer elke 5 minuten een actie uit

(tabel: Type Rules)

Op alle wijzigingen in Items, systeem-status van OpenHAB en de tijd kun je dus reageren middels een Rule.

In het ‘Execution Block’ kun je vervolgens een script plaatsen waarmee je een actie uit kunt voeren. Je Execution Block moet minimaal één regel bevatten. Veel voorkomende actions die al standaard beschikbaar zijn in OpenHAB zijn bijvoorbeeld sendCommand voor het sturen van een ‘Command’ naar een Item, postUpdate voor het sturen van een ‘Status update’ naar een Item en sendMail voor het versturen van een email.

USERINTERFACES MET SITEMAPS

Sitemaps zijn een ander stukje van de OpenHAB configuratie puzzel. Met deze sitemap kan dan on-the-fly een grafische userinterface (GUI) gemaakt worden, welke op meerdere type devices te bekijken is. Een slim ontworpen userinterface (UI) is belangrijk voor het gebruikersgemak en ook een belangrijke factor voor adoptie van de huisautomatisering door medebewoners, met name als je te ook maken hebt met de Wife Acceptance Factor (WAF) 😉. Je hebt alle vrijheid om de UI toe te spitsen op de gebruiker en/of de ruimte(s) die aangestuurd moeten worden. Zo hou je de bediening overzichtelijk en efficiënt.

In je sitemap geef je aan welke Items getekend moeten worden en afhankelijk van het type en het soort device (web, mobile) wordt dan een op het ItemType toegepast bedieningselement getoond. Bijvoorbeeld een Switch, die wordt in de UI vertaald naar een aan/uit knop. Een Color wordt daarentegen getoond middels een kleurenkiezer (color wheel) en voor een Dimmer wordt een slider getekend.

Woonkamer.sitemap

sitemap woonkamer label="Woonkamer" icon="attic"
{
  Frame label="Algemeen" {
    Switch item=ModeWoonkamerSelected icon="light-on" mappings=[
    Uit="☓", Gezellig="[☀]", GezelligPlusEettafel="☀☀",
    Eettafel="ㄇ", Verlaten="☞"
    ]
    Switch item=ModeThermostaatSelected icon="fire-on" mappings=[
    Manueel="Uit", Werkweek="Werk", Thuis="Aan"
    ]
    Switch item=onkyoVolumeSelector icon="volumeColor" mappings=[
    0="0", 5="5", 7="7", 9="9", 13="13", 20="20", 30="30"
    ]
    Text item=Thermostat_Temperature icon="temperature"
    Colorpicker item=LedStripWoonkamer_Color icon="led"
    Text label="Verwarming slaapkamers" icon="chart" {
    Text Webview height=10 url="/chart?..."
    }
  }
}

De syntax zal ik niet verder toelichten aangezien deze uitgebreid beschreven is in de documentatie van OpenHAB. Op Android ziet deze sitemap er in ieder geval uit zoals in figuur 4.

OpenHAB interface op Android met HABDroid

Als je nog een bijna afgeschreven Android of iOS smartphone in je bezit hebt kun je deze voorzien van resp. HABDroid of OpenHAB en deze aan de muur ophangen in bijvoorbeeld je woonkamer. Totdat we goed werkende stembediening als alternatief hebben kan dit een mooie manier zijn om je smarthome te bedienen.

Bindings

Bindings zijn dè manier om je Items te koppelen aan de diverse devices, omdat ze middels status updates het Item bijwerken, maar ook commands die uitgevoerd worden op het Item kunnen uitvoeren op het gekoppelde device.

Wat OpenHAB zo krachtig maakt is dat er op dit moment al voorbij de honderd bindings zijn voor veelvoorkomende devices en (online) diensten. Dit zorgt ervoor dat een groot aantal devices snel en eenvoudig uit te lezen en/of te besturen zijn.

Er zijn een aantal type bindings. De meeste zijn bedoeld om de koppeling met een device te leggen, maar een aantal zijn bedoeld om acties uit te kunnen voeren (Action bindings) of om veranderingen in Items op te slaan (Persistence bindings). Bij Action bindings kun je denken aan bijvoorbeeld het versturen van een chatbericht of een notification. Bij persistence moet je denken aan opslag van Item-statussen in MySQL, InfluxDB, rrd4j of direct op de disk met MapDB.

Wil je zelf een binding maken? OpenHAB is er goed op ingericht om uitgebreid te worden middels bindings, maar dit is bijna niet nodig. Voor de meest voorkomende bindings en acties zijn namelijk al modules beschikbaar. Om je een idee te geven van waar je aan moet denken bij bindings noem ik er een aantal (tabel bindings).

BINDINGOMSCHRIJVING
Astro bindingVoorziet in allerlei astrologische gegevens, zoals zonsopkomst en zonsondergang
Exec bindingVoor I/O door het runnen van processen op je Operating System
Http bindingI/O middels HTTP requests, ook voor status updates
Hue BindingVoor het aansturen van Philips Hue verlichting
MQTT bindingVoor een koppeling met een messagebus als RabbitMQ of Mosquitto
MyOpenHABEen web-enabled interface op OpenHAB via my.openhab.org. Dit maakt een koppeling met IFTTT mogelijk
XMPP bindingHandig als je via dit chat-protocol je huis wilt “uitlezen” en besturen
ZWave bindingVoor een koppeling met ZWave devices via bijvoorbeeld een ZWave USB stick
(tabel: bindings)

Dus: Items zijn de dingen die iets bijhouden. Een Item kun je koppelen aan een binding, en die binding kan updates op het Item teruggeven. Daarnaast kun je ook commando’s afvuren op het Item en die door (laten) geven aan het device via diezelfde Binding. Jij praat tegen het Item aan, en de binding vertaalt het naar je device.

Voordeel hiervan is dat je op een uniforme manier tegen een Item aanpraat, ongeacht of deze aan een device gekoppeld zit en welk device dat is.

Scripts, Persistence en Transforms

Naast Items, Rules, Sitemaps en Bindings zijn er ook nog Scripts, Persistence en Transforms. Scripts kun je simpelweg toevoegen in de gelijknamige configuratie folder en deze eenvoudig aanroepen vanuit een Rule. Voorwaarde is dan wel dat deze scripts executeerbaar moeten zijn op het operating system waarop OpenHAB gedraaid wordt.

Per vorm van gegevensopslag (Persistence) die je gebruikt kan middels een settings file ingesteld worden welke changes of updates op Items opgeslagen moeten worden. Ook bestaat de mogelijkheid om met een crontab expressie periodiek de status van Items op te slaan.
Wat persistence betreft heb je behoorlijk wat keus, met bijvoorbeeld db4o, InfluxDB, alles dat werkt met JDBC (o.a. MySQL), MapDB (lokaal op disk), MongoDB, rrd4j (handig voor grafieken) en zelfs een MQTT bus.
Gegevens wil je idealiter opslaan zodat je er grafieken van kunt genereren, berekeningen op los kunt laten, of om de laatste waarde van elk Item weer in te laden na een herstart van OpenHAB. Ook als je nog niet precies weet wat je met de historische gegevens wilt doen is het meestal een goed idee om deze op te slaan voor het geval je hier later nog wat mee wilt doen.

Transforms zijn niets anders dan simpele mapping-tabellen of xml bestanden met XSLT translaties die een waarde vertalen naar een andere waarde, meestal tekst die bedoeld is om te gebruiken in een gebruikers-interface.

Zelf aan de slag

Als je zelf meer bekend wilt raken met OpenHAB, dan is het handig om eerst bekend te raken met de bestaande ‘configuration’-folder. Je doet er goed aan om te beginnen met de demo configuration zodat je begint met een werkende situatie. Dat kan gelukkig snel en eenvoudig met behulp van Docker:

docker run -d -p 8080:8080 --name=openhab2 wetware/openhab2

Vervolgens kun je via http://host-ip:8080 direct spelenderwijs kennis maken met OpenHAB.

OPENHAB INRICHTEN

Om aansluitend verder aan de slag te gaan met OpenHAB kun je het beste de ‘getting started’ guideline volgen (http://www.openhab.org/getting-started).

De eerdergenoemde OpenHAB Designer (figuur 5) is erg handig om alle settings te bewerken (met syntax completion en om het overzicht te bewaren). Daarvoor moet je dan wel op het filesysteem bij de configuratie folder kunnen komen, bijvoorbeeld met ‘file and print sharing’ als je de OpenHAB Designer wilt gebruiken vanaf een andere PC.

OpenHAB Designer

OpenHAB versie 2

OpenHAB 2 is de opvolger van de huidige stabiele versie en die is momenteel nog volop in ontwikkeling. In deze nieuwste release ligt de focus op het verbeteren van het gebruiksgemak, zodat de bruikbaarheid toeneemt voor minder technische mensen. Deze versie bevat bijvoorbeeld discovery features waarmee OpenHAB een aantal devices op je intranet zelf kan vinden en kan configureren. Als je wilt mee helpen ontwikkelen aan OpenHAB dan zul je merken dat OpenHAB 1.x en 2.x al sterk verweven zijn. Veel modules uit OpenHAB 1.x zijn compatible met OpenHAB 2.x (OH2), en bij het starten van het project start je standaard de OH2 binary in een backwards compatibility modus.

Awesome Intranet of Things

Met het behandelen van alle belangrijke concepten is de basis gelegd voor het kunnen realiseren van vele awesome toepassingen. Maar wat zou je allemaal kunnen automatiseren? Op OpenHAB community website en op vele andere plaatsen op het Internet zijn een geweldige bron van inspiratie, maar desalniettemin wil ik er alvast een aantal met je delen…

 • Krijg een notification als de wasmachine klaar is met het programma.
 • Schakel de mechanische ventilatie automatisch naar de hoogste stand als het te vochtig wordt op de douche.
 • Schakel de mechanische ventilatie in huis hoger als er meerdere devices actief zijn op je WiFi guest netwerk en/of of de CO2 sensor naar boven uitslaat.
 • Stuur een notificatie naar je telefoon als je het huis verlaat, maar het dakraam nog openstaat, maar alleen als het weerbericht neerslag voorspelt.
 • Zet je mediaplayer op pauze als er op de deurbel wordt gedrukt.
 • Zet het volume van je stereo zachter als je wordt gebeld via de VOIP-telefoon in huis.
 • Schakel de verwarming in huis aan als ten minste een van de bewoners zijn of haar werk ’s middags verlaat.
 • Schakel de verwarming uit als er langer dan een bepaalde tijd geen activiteit meer wordt waargenomen in huis volgens de bewegingssensoren.
 • Doe de rolluiken automatisch omhoog en alle lampen in huis aan als er brand -of CO-melders af gaan.
 • Doe de lamp in de entree aan als de camera bij je voordeur beweging detecteert, maar alleen als het buiten schemert of donker is.

Waar wacht je nog op? Een awesome Intranet of Things kan werkelijkheid worden. OpenHAB biedt een solide, betrouwbare en krachtige basis waarmee je veel devices zonder moeite kunt aansluiten en je huis nog slimmer kunt maken. Het kost misschien wat tijd om OpenHAB precies te laten doen wat jij wilt en bekend te raken met de configuratie, maar je zult zien dat de tijdsinvestering zich terugverdient als je de kracht van OpenHAB ontdekt en je awesome ideeën werkelijkheid worden.

Referenties

ReferentieLink
Het smarthome komt naar je thuishttp://tinyurl.com/jaspberb
OpenHAB source codehttps://github.com/openhab
OpenHAB community forumhttps://community.openhab.org
Officiële OpenHAB sitehttp://www.openhab.org
Live demohttp://demo.openhab.org:8080
Getting startedhttp://www.openhab.org/docs/tutorial